Ds 2018:32 Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering - 9789138248430 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2018:32 Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering
   
 
Titel:Ds 2018:32 Ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering
Utgivningsår:2018
Omfång:48 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138248430
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2018:32
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I 2017 års regleringsbrev för Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan fick myndigheterna i uppdrag att i samverkan se över befintligt regelverk avseende kvinnors respektive mäns ersättning vid deltagande i rehabiliteringsinsatser som bedrivs i samverkan mellan myndigheterna. Myndigheterna lämnade in en gemensam rapport i mars 2017.

Myndigheternas förslag har därefter beretts av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Socialdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet. Nedan redovisas de huvudsakliga bedömningar och förslag som lämnas i denna promemoria. De avser förändringar i socialförsäkringsbalken och till denna knutna förordningsbestämmelser.
 
  © 2017 Jure AB