Ds 2019:3 Tydligare regler vid konsumentavtal - 9789138249055 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2019:3 Tydligare regler vid konsumentavtal
   
 
Titel:Ds 2019:3 Tydligare regler vid konsumentavtal
Utgivningsår:2019
Omfång:111 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138249055
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2019:3
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag som i huvudsak syftar till att förtydliga regler på konsumenträttighetsområdet, företrädesvis i fråga om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Genom tydligare regler blir det enklare för konsumenterna och näringsidkarna att veta vilka rättigheter respektive skyldigheter som de har.

Det handlar bland annat om den information som en näringsidkare ska lämna till en konsument innan ett avtal ingås. Det är även fråga om ett antal bestämmelser som gäller konsumentens ångerrätt. Exempelvis ska en näringsidkare vara skyldig att överlämna ett formulär till konsumenten som kan användas för att ångra ett avtal. Vidare föreslås en bestämmelse om när risken för en vara går över på konsumenten i vissa fall när varan transporteras till konsumenten. Slutligen föreslås en bestämmelse om att en konsument har rätt att få tillbaka sådant som konsumenten har betalat till följd av ett ogiltigt avtalsvillkor.

Bakgrunden till förslagen är en översyn av genomförandet av EU:s direktiv om konsumenträttigheter från 2011.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB