Prop. 2018/19:62 Aktivitetsgrad i fondförvaltning - 201819062 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2018/19:62 Aktivitetsgrad i fondförvaltning
   
 
Titel:Prop. 2018/19:62 Aktivitetsgrad i fondförvaltning
Utgivningsår:2019
Omfång:97 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819062
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:62
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det ska införas krav på att information om aktivitetsgrad i fondförvaltning ska lämnas.

Förslaget innebär att det i lag ställs upp krav på att fondbolag och AIF-förvaltare, för värdepappersfonder och specialfonder vars förvaltning kan jämföras med ett relevant jämförelseindex, ska lämna information om aktivitetsgraden i fondförvaltningen i förhållande till jämförelseindexet. Informationen ska beskriva hur förvaltningen av fonden bedrivs och varför det jämförelseindex som används är relevant.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB