Prop. 2018/19:71 Genomförandet av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor - 201819071 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2018/19:71 Genomförandet av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor
   
 
Titel:Prop. 2018/19:71 Genomförandet av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor
Utgivningsår:2019
Omfång:84 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819071
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:71
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen lämnar regeringen förslag som bl.a. syftar till att genomföra EU:s direktiv om rättssäkerhetsgarantier för barn som är misstänkta eller tilltalade i straffrättsliga förfaranden. Förslagen bedöms öka rättssäkerheten och säkerställa barns rätt till ett effektivt försvar.

Regeringen föreslår att åklagaren får en skyldighet att anmäla en försvarare till rätten om det med hänsyn till omständigheterna finns anledning att pröva om personen uppfyller kraven för att vara försvarare. Det ska också vara möjligt för en domstol att förordna en offentlig försvarare vid sidan av en försvarare som den misstänkte själv har utsett, om det finns synnerliga skäl. Vidare föreslås att ett barn som blir myndigt när han eller hon är frihetsberövad under vissa förutsättningar ska ha rätt att vara fortsatt placerad med barn under 18 år.

Regeringen föreslår också ökade möjligheter för en arbetsgivare att ersätta en offentlig funktionär för hans eller hennes rättegångskostnader och att övervakningsnämnden ska ges möjlighet att lämna information om förenklad delgivning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 11 juni 2019.
 
  © 2017 Jure AB