Regeringens skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen - 201819075 - Jure bokhandel

 

 
 
Regeringens skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen
– åtgärder under 2018
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2018/19:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2018
Utgivningsår:2019
Omfång:359 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819075
Serie:Propositioner nr. 2018/19:75
Ämnesord:Övrigt

Pris: 249 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av de riksdagsskrivelser som överlämnats till regeringen.

Redovisningen omfattar huvudsakligen åtgärder under tiden 1 januari–31 december 2018. Dessutom lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författningar.
 
  © 2017 Jure AB