Prop. 2018/19:95 Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon - 201819095 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2018/19:95 Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon
   
 
Titel:Prop. 2018/19:95 Ansvar för miljöskador i Sveriges ekonomiska zon
Utgivningsår:2019
Omfång:29 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819095
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:95
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken och lagen om Sveriges ekonomiska zon. Ändringarna innebär att miljöbalken ska tillämpas även i fråga om allvarliga miljöskador i Sveriges ekonomiska zon. Det görs också en ändring i miljöbalken som innebär att den som på en fastighet, byggnad eller anläggning ska vidta en åtgärd för att enligt 10 kap. miljöbalken avhjälpa en miljöskada ska ha rätt till tillträde till fastigheten, byggnaden eller anläggningen under en viss tid. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019.
 
  © 2017 Jure AB