Väsentliga regler kring markanvändning av Nordberg Olle - 9789172237780 - Jure bokhandel

 

 
 
Väsentliga regler kring markanvändning
– En introduktion till miljöbalken, kulturmiljölagen, väglagen, anläggningslagen, lagen om allmänna vattentjänster/vattentjänstlagen och hur de samverkar med plan- och bygglagen
   
 
Författare:Nordberg Olle
Titel:Väsentliga regler kring markanvändning – En introduktion till miljöbalken, kulturmiljölagen, väglagen, anläggningslagen, lagen om allmänna vattentjänster/vattentjänstlagen och hur de samverkar med plan- och bygglagen
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:120 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172237780
Ämnesord:Fastighetsrätt , Miljörätt

Pris: 168 SEK exkl. moms

 

Den här boken kom till för att fylla behovet av kurslitteratur till grundkurser i bygg- och miljörätt vid bl.a. Kungliga Tekniska högskolan. Boken ger en översikt över de regler i miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster, anläggningslagen, väglagen och kulturmiljölagen som kan bli aktuella vid exploatering och som blivande byggingenjörer, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare, mäklare och ingenjörer i lantmäteri, väg och vatten eller samhällsbyggnad behöver känna till. Eftersom boken är anpassad till grundkurser har delar av lagstiftningen med avsikt utelämnats och i vissa fall förenklats.

Boken behandlar följande lagar:
• Kulturmiljölag kapitel 1–3
• Miljöbalkens kapitel 1–12, 16–17, 24, 26, 31,32
• Väglagen
• Anläggningslagen
• Lag om allmänna vattentjänster/Vattentjänstlagen
Tredje upplagan är reviderad med hänsyn till lagändringar som skett och utökad med fler exempel inom vissa avsnitt, ett temakapitel om dagvatten som tvärsnitt genom flera lagstiftningar har även tillkommit.
 
  © 2017 Jure AB