Tillitsjuridik och den folkrättsliga paradoxen av Grahn-Farley Maria - 9789177370727 - Jure bokhandel

 

 
 
Tillitsjuridik och den folkrättsliga paradoxen
– FN:s rättigheter i mötet med den svenska rätten
   
 
Författare:Grahn-Farley Maria
Titel:Tillitsjuridik och den folkrättsliga paradoxen – FN:s rättigheter i mötet med den svenska rätten
Utgivningsår:2019
Omfång:127 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370727
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

På relativt kort tid har folkrätten kommit att inta en central plats i den svenska rättsordningen genom de mänskliga rättigheternas ökade betydelse. Författaren undersöker genom kritisk teori vad som händer när mänskliga rättigheter omvandlas till inhemsk rätt genom statsrätten. Inom ramen för undersökningen behandlas även den roll som FN-kommittéerna samt National Human Rights Institutions (NHRIs) spelar i sammanhanget.

Författaren vill visa på en bristande systematik vid införlivandet av folkrätten i den inhemska rätten. Det leder till att tolkningsmöjligheterna blir så vida att den enskilde måste förlita sig på den dömande maktens och det allmännas goda vilja då konkreta fall ska avgöras. I och med detta uppstår en ”tillitsjuridik” vilket leder till problem, eftersom mänskliga rättigheter utgör den rättsregim som är satt att skydda den enskilde gentemot det allmänna när den inte är välvilligt inställd och det saknas en grund för tillit.
 
  © 2017 Jure AB