Prop. 2018/19:157 Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling - 201819157 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2018/19:157 Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling
   
 
Titel:Prop. 2018/19:157 Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling
Utgivningsår:2019
Omfång:35 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819157
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:157
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslår regeringen åtgärder för att förstärka det straffrättsliga skyddet mot köp av sexuell handling av barn. Regeringen anser att det finns anledning att skärpa synen på brottet. I sak föreslås att straffskalan för köp av sexuell handling av barn ska skärpas dels genom att minimistraffet höjs från böter till fängelse, dels genom att maximistraffet höjs till fängelse i fyra år. Vidare föreslås att brottsbeteckningen ändras till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB