Prop. 2018/19:160 Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag - 201819160 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2018/19:160 Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag
   
 
Titel:Prop. 2018/19:160 Ändrade mervärdesskatteregler vid gränsöverskridande handel mellan företag
Utgivningsår:2019
Omfång:74 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201819160
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2018/19:160
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås vissa nya regler och ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200) och i skatteförfarandelagen (2011:1244) som gäller gränsöverskridande handel mellan företag inom EU. Förslagen lämnas med anledning av ändringar i mervärdesskattedirektivet (direktiv 2006/112/EG). Det handlar om nya regler om överföring av varor mellan EU-länder till s.k. avropslager, dvs. lager som i förväg kända köpare kan plocka varor från vid behov (engelska: call-off stock). Det handlar också om skärpta krav för säljarens undantag från skatteplikt vid leveranser av varor till andra EU-länder och om gränsöverskridande kedjetransaktioner. I propositionen föreslås också att definitionen av ett tredje territorium i mervärdesskattelagen justeras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB