Prop. 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020 - 201920001 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020
   
 
Titel:Prop. 2019/20:1 Budgetpropositionen för 2020
Utgivningsår:2019
Omfång:3221 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920001
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/201
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 2175 SEK exkl. moms

 

Den 18 september 2019 lämnade regeringen budgetpropositionen för 2020 till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens budget för 2020 samt de övriga förslag och bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen.
 
  © 2017 Jure AB