Prop. 2019/20:5 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal - 201920005 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:5 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
   
 
Titel:Prop. 2019/20:5 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
Utgivningsår:2019
Omfång:75 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920005
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:5
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett protokoll om ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal samt antar en lag om ändring i lagen (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och Portugal.

Protokollet innebär att pension och annan liknande ersättning avseende tidi­gare enskild anställning även får beskattas i den stat från vilken den betalas ut (källstaten). I dessa fall är det källstaten som ska undanröja dubbelbeskatt­ning genom avräkning. Om pensionen beskattas i den stat där personen som tar emot pensionen är bosatt, får beskattning i källstaten ske tidigast fr.o.m. den 1 januari 2023.
 
  © 2017 Jure AB