Prop. 2019/20:23 Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster - 201920023 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:23 Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster
   
 
Titel:Prop. 2019/20:23 Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster
Utgivningsår:2019
Omfång:90 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920023
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:23
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att svenska kreditinstitut och filialer till utländska kreditinstitut ska vara skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning i hela landet.

Förslaget innebär att institut eller filialer som tillhandahåller betalkonton med grundläggande funktioner till konsumenter ska tillhandahålla platser för kontantuttag och att institut eller filialer som tillhandahåller betalkonton till företag ska tillhandahålla platser för dagskasseinsättningar.

Förslaget gäller institut och filialer som har inlåning från allmänheten
som överstiger 70 miljarder kronor.

Post- och telestyrelsen ska utöva tillsyn över att instituten och filialerna
uppfyller sina skyldigheter. Om ett svenskt institut inte fullgör sina skyldigheter, ska Finansinspektionen få ingripa mot institutet genom beslut om föreläggande och sanktionsavgift.

Förslaget syftar till att säkerställa en viss lägsta nivå på tillgången till
kontanttjänster för konsumenter och företag.

Skyldigheten för instituten och filialerna att tillhandahålla kontanttjänster föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
 
  © 2017 Jure AB