Hyreslagen av Holmqvist Leif, Thomsson Rune - 9789139116189 - Jure bokhandel

 

 
 
Hyreslagen
– En kommentar
   
 
Författare:Holmqvist Leif , Thomsson Rune
Titel:Hyreslagen – En kommentar
Upplaga:12 uppl.
Utgivningsår:2019
Omfång:868 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116189
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Blå Bibliotek
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Fastighetsrätt

Pris: 2005 SEK exkl. moms

 

Denna tolfte upplaga är uppdaterad med de regler som i arbetet med att få till stånd en modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden trädde i kraft den 1 juli 2019, det relativt omfattande regelverk om åtgärder mot handel med hyreskontrakt som trädde i kraft den 1 oktober 2019 samt de regler om fler tillval för hyresgäster som trädde i kraft den 2 oktober 2019. Även viss annan lagstiftning som har betydelse för tillämpningen av hyreslagen har ajourförts.

Upplagan är även uppdaterad med ett stort antal avgöranden i hyrestvister, särskilt från Svea hovrätt i s.k. hyresnämndsmål. Vidare har vissa frågeställningar utvecklats och förtydligats, bl.a. beräkningen av ersättningen till en lokalhyresgäst enligt det indirekta besittningsskyddet vid intrång i den verksamhet som hyresgästen drivit, skadestånd till hyresgäst som anser sig ha blivit obefogat uppsagd och tillåtligheten av force majeure-klausuler.
 
  © 2017 Jure AB