ICC Incoterms 2020 Swe/Eng - 9789151922058 - Jure bokhandel

 

 
 
ICC Incoterms 2020 Swe/Eng
   
 
Titel:ICC Incoterms 2020 Swe/Eng
Utgivningsår:2019
Omfång:370 sid.
Förlag:ICC
ISBN:9789151922058
Typ av verk:Kommentar
Serie:ICC nr. 723
Serie:ICC Sweden nr. 1723
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 840 SEK exkl. moms

 

ICC:s regler för tolkning av nationella och internationella handelstermer.

Denna bok Innehåller Incoterms 2020 i fulltext på svenska och engelska. Den engelska texten äger tolkningsföreträde.

Incoterms förenklar den globala handeln och tillhandahåller väl avvägda regler med avseende på transport av varan från säljaren till köparen. Genom hänvisning till en regel i Incoterms 2020 i ett köpavtal definieras tydligt parternas rättigheter och skyldigheter, liksom vem av parterna som ska bära risken för att varan skadas eller förstörs under transporten.

Incoterms 2020 innehåller 11 leveransvillkor och är anpassade efter den senaste utvecklingen inom handelsrätt och sedvänja. Reglerna har uppdaterats för att spegla praxis och vara så lätta att använda som möjligt.


Internationella Handelskammaren ICC, har i över 80 år tillhandahållit Incoterms®-reglerna som ett självreglerande verktyg för ansvarsfördelning för dem som handlar och transporterar varor. 2020 års regelverk har, förutom förtydliganden och ändringar för att bättre passa dagens marknader, en enklare och förbättrad utformning.

Sverige var första landet att släppa den nya utgåvan, sedan följde en global lansering genom ICC:s nationella kontor runt om i världen.

Det är viktigt att ditt företag förstår ändringarna och uppdaterar kontrakt och leveransvillkor med Incoterms 2020 vilka börjar gälla från 1 januari 2020.

Gamla regler gäller fortfarande för de kontrakt som är skrivna med hänvisning till tidigare regelverk.


Innehållsförteckning:
Innehåll

Förord

Inledning

REGLER FÖR ALLA TRANSPORTSÄTT

EXW | Ex Works

FCA | Free Carrier

CPT | Carriage Paid To

CIP | Carriage and Insurance Paid To

DAP | Delivered at Place

DPU | Delivered at Place Unloaded

DDP | Delivered Duty Paid

REGLER FÖR SJÖTRANSPORT OCH TRANSPORT PÅ

INRE VATTENVÄGAR

FAS | Free Alongside Ship

FOB | Free On Board

CFR | Cost and Freight

CIF | Cost Insurance and Freight


Reglerna artikel för artikel
 
  © 2017 Jure AB