Prop. 2019/20:21 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag - 201920021 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:21 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag
   
 
Titel:Prop. 2019/20:21 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag
Utgivningsår:2019
Omfång:24 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920021
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:21
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget gör aktiebolagsformen mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett företag. Förslaget främjar företagande, särskilt inom tjänstesektorn där många företag har ett lägre kapitalbehov än i andra sektorer.

Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.
 
  © 2017 Jure AB