Totalförsvarets författningshandbok 2019/20 - 9789138327524 - Jure bokhandel

 

 
 
Totalförsvarets författningshandbok 2019/20
   
 
Titel:Totalförsvarets författningshandbok 2019/20
Utgivningsår:2019
Omfång:676 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138327524
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 679 SEK exkl. moms

 

När en krissituation uppstår är det viktigt att alla vet vilka regler som gäller. I årets utgåva av Totalförsvarets författningshandbokfinner du alla gällande regler för hur vi ska agera vid terrorangrepp, krig och svåra olyckor.

I boken finns alla övergripande bestämmelser samlade. Dessutom finns instruktioner för hur specifika myndigheter ska agera, vad som gäller för det militära försvaret, hur krisberedskap och civilt försvar ska hanteras i olika situationer, vilka regler som gäller kring skydd vid olyckor – och mycket annat.

Utkommer i oktober, årligen. Teckna stående order!
 
  © 2017 Jure AB