Finansiell reglering och tillsyn av Stockenstrand Anna-Karin, Söderström Rebecca, Öhman Peter - 9789144131757 - Jure bokhandel

 

 
 
Finansiell reglering och tillsyn
   
 
Författare:Stockenstrand Anna-Karin , Söderström Rebecca , Öhman Peter
Titel:Finansiell reglering och tillsyn
Utgivningsår:2019
Omfång:315 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144131757
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Ekonomi

Pris: 406 SEK exkl. moms

 

Finansiella företag, såsom banker och försäkringsbolag, måste leva upp till omfattande krav på sin verksamhet. Det handlar om komplexa och detaljerade regelverk, samt kontroll av denna regelefterlevnad genom myndighetstillsyn. Boken belyser och diskuterar utvecklingen när det gäller regleringen av och tillsynen över finansiella företag inom EU och Sverige, inte minst efter den globala finanskrisen 2007–2009.

Finansiell reglering och tillsyn samlar en rad ekonomiska, juridiska och historiska texter om olika reglerings- och tillsynsfrågor. Samtliga av bokens författare är verksamma inom områden som på olika sätt berör regelverk, regelefterlevnad, redovisning och övervakning av finansiella företag. De är både praktiker och forskare, vilket gör att läsaren får ta del av såväl teoretiska perspektiv som praktiska erfarenheter. Boken illustrerar den bredd av frågeställningar som ryms inom området och ger samtidigt en fördjupad förståelse för de olika utmaningar som boken lyfter.

Boken riktar sig främst till yrkesverksamma ekonomer och jurister i framför allt bank- och försäkringssektorn, samt till forskare, akademiker och studenter med intresse för de här frågorna. Författarnas förhoppning är att innehållet kan bidra dels till ökad kunskap om dagens läge och hur vi hamnat där vi är nu, dels till en diskussion om framtidens finansiella reglering och tillsyn.

Författare:
Olof Arwinge
Jan Bjuvberg
Martin Blåvarg
Anna Breman
Hans Bäckström
Viktor Elliot
Lennart Francke
Jan Hedqvist
Torbjörn Jacobsson
Leif Johansson
Cecilia Kahn
Rolf Marquardt
Jan Marton
Bengt Nordström
Emmeli Runesson
Lena Silen
Anna Sjödahl
Ingrid Wallin-Johansson
Mikael Wendschlag
Claes Westerdahl
Masih Yazdi

 
  © 2017 Jure AB