De lege 2019 av Darpö Jan, Michanek Gabriel - 9789177370611 - Jure bokhandel

 

 
 
De lege 2019
– Miljörätten i utveckling
   
 
Författare:Darpö Jan , Michanek Gabriel
Titel:De lege 2019 – Miljörätten i utveckling
Utgivningsår:2019
Omfång:410 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177370611
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:De Lege nr. 2019
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 588 SEK exkl. moms

 

Uppsatserna i denna bok speglar miljörättens roll i en tid då samhället förändras på grund av ökad förorening, klimatförändring, överexploatering av naturresurser och utarmning av biologisk mångfald, m.m. Här diskuteras även hur miljörätten bör eller rentav måste utvecklas för att kunna möta dessa förändringar i samhället och miljön.
 
  © 2017 Jure AB