Insolvensrättslig tidskrift 2020 - INRATI2020 - Jure bokhandel

 

 
 
Insolvensrättslig tidskrift 2020
   
 
Titel:Insolvensrättslig tidskrift 2020
Anmärkning:Utkommer med 4 nr per år. I prenumerationen ingår en enanvändarlicens för tillgång till Insolvensrättslig tidskrft på internet, alla nummer från starten. Det går även att teckna fleranvändarlicenser med ip-baserad inloggning. Kontakta oss för mer information.
Utgivningsår:2020
Förlag:INRATI
ISBN:INRATI2020
Produkttyp:Prenumeration
Typ av verk:Tidskrift
Ämnesord:Insolvensrätt , Periodica , Allmän rättslära

Pris: 850 SEK exkl. moms

 

Insolvensrättslig Tidskrift (InraTi) är ett forum för forskning och debatt för de insolvensrättsliga frågorna i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Tidskriftens syften är bland annat att sprida kunskap om aktuella insolvensrättsliga frågor och vänder sig till en vid läsekrets. Med insolvensrätten som utgångspunkt behandlas även därtill förknippade ämnesområden, bl.a. avtals-, köp-, arbets- och skatterätt samt brott mot borgenärer och andra därtill hörande brott. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras artiklar författade av praktiskt verksamma jurister och ekonomer, rättsfallsanalyser, bokanmälningar, debatt- och studentartiklar samt litteraturbevakning. Hittills har artikelförfattarna bestått av såväl jurister som företagsekonomer, men vi välkomnar även bidrag från andra discipliner.
 
  © 2017 Jure AB