Socialrätt 2020 - 9789144137568 - Jure bokhandel

 

 
 
Socialrätt 2020
– Författningssamling i socialrätt
   
 
Titel:Socialrätt 2020 – Författningssamling i socialrätt
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:711 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144137568
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt , Allmän rättslära

Pris: 399 SEK exkl. moms

 

Socialrätt 2020 – författningssamling i socialrätt innehåller författningar som har särskild betydelse för studenter och för praktiskt verksam personal inom socialt arbete. Urvalet har gjorts för att författningssamlingen ska passa på landets socionomprogram, men boken är även användbar i fristående kurser i socialrätt. Boken inkluderar förutom socialrätt även författningar från civilrätt, arbets- och diskrimineringsrätt, familjerätt, straffrätt, medborgar- och utlännings­lagstiftning, hälso- och sjukvårdslagstiftning, förvaltningsrätt, kommunal­rätt och processrätt. I år har bland annat lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter samt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter lagts till.

Utöver författningstext innehåller författningssamlingen en rad juridiska hjälpmedel som:

• tre innehållsförteckningar, sorterade i ämnes-, bokstavs- och kronologisk ordning, för att underlätta snabb sökning
• hänvisningar till centrala förarbeten i inledningen av författningen
• hänvisningar till centrala rättsfall vid aktuell paragraf
• rättsfallsregister från HD, HFD och AD, med kortare beskrivningar av rättsfallens innehåll
• sakregister.
 
  © 2017 Jure AB