Preskription och preklusion av fordringar av Gregow Torkel - 9789139022268 - Jure bokhandel

 

 
 
Preskription och preklusion av fordringar
– Innebörden av regleringen i preskriptionslagen och lagen om kallelse på okända borgenärer
   
 
Författare:Gregow Torkel
Titel:Preskription och preklusion av fordringar – Innebörden av regleringen i preskriptionslagen och lagen om kallelse på okända borgenärer
Utgivningsår:2020
Omfång:181 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139022268
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 214
Ämnesord:Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 412 SEK exkl. moms

 

Bestämmelser om preskription och preklusion av fordringar finns i två lagar från år 1981, preskriptionslagen och lagen om kallelse på okända borgenärer. Vad som gäller om preskription av fordringar är av betydelse för alla som har en fordran eller en skuld, medan preklusion efter kallelse på okända borgenärer främst är av intresse för bolag och andra juridiska personer som ska likvideras men även i vissa familjerättsliga situationer.

Boken innehåller en systematisk framställning av regleringen om preskription av fordringar med redogörelse för alla de frågor som kan uppkomma; en stor mängd rättsfall redovisas. Det redogörs också närmare för vad lagen om kallelse på okända borgenärer innebär. Lagen reglerar främst förfarandet vid kallelse och verkan av att en okänd borgenär inte anmäler sig.


Boken vänder sig närmast till domstolar, advokater och andra som har att bedöma rättsliga frågor på de angivna områdena. Den bör också kunna användas i utbildningen vid universiteten.
 
  © 2017 Jure AB