Sverige och folkrätten av Bring Ove, Klamberg Mark, Mahmoudi Said, Wrange Pål - 9789139208815 - Jure bokhandel

 

 
 
Sverige och folkrätten
   
 
Författare:Bring Ove , Klamberg Mark , Mahmoudi Said , Wrange Pål
Titel:Sverige och folkrätten
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:395 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139208815
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 610 SEK exkl. moms

 

Boken redogör på ett lättillgängligt sätt för folkrättens karaktär, dess förhållande till svensk rätt och dess betydelse för mellanstatliga relationer. Den behandlar också folkrättens olika sakområden, som FN-stadgans fredsfrämjande system, de mänskliga rättigheterna, den internationella humanitära rätten i krig, havsrätten, den internationella miljörätten och den internationella ekonomiska rätten. Boken är skriven utifrån ett svenskt perspektiv, och redogör bl.a. för svenska insatser för utvecklingen av folkrätten samt för hur folkrätten ska tillämpas i den svenska rättsordningen.

Boken är i första hand en lärobok i folkrätt för juristutbildningen, men lämpar sig samtidigt som referenskälla för statsvetare, journalister och andra som är intresserade av folkrätt.
 
  © 2017 Jure AB