Prop. 2019/20:116 Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter - 201920116 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:116 Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter
   
 
Titel:Prop. 2019/20:116 Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter
Utgivningsår:2020
Omfång:181 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920116
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:116
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår att det införs vissa särskilda krav som ska underlätta för ett noterat aktiebolag att identifiera ägarna till aktierna i bolaget och underlätta för ägarna att utöva sina rättigheter. Kraven avser i huvudsak överföring av information. De riktas mot dels bolagen, dels juridiska personer som förvarar eller administrerar aktier eller för värdepapperskonton (s.k. intermediärer). Lagändringarna genomför ett EU-direktiv. Syftet med direktivet är att skapa ett ökat engagemang hos aktieägarna och företagsledningarna och att motverka kortsiktiga risktaganden i noterade aktiebolag.

I propositionen föreslår regeringen också att de särskilda reglerna i svensk lag om vissa riktade emissioner m.m. (de s.k. Leo-reglerna) ändras på så sätt att mindre överlåtelser av bl.a. aktier i dotterbolag inte längre måste prövas av bolagsstämman. Ändringen underlättar omstruktureringar i koncerner och kan möjliggöra fortsatt drift av verksamheter som annars hade lagts ned.
 
  © 2017 Jure AB