Prop. 2019/20:135 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden - 201920135 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:135 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden
   
 
Titel:Prop. 2019/20:135 Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden
Utgivningsår:2020
Omfång:22 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920135
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:135
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås en utvidgning av möjligheten att utse regionala skyddsombud genom en ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160) så att sådana skyddsombud får tillträde till fler arbetsställen.
 
  © 2017 Jure AB