Prop. 2019/20:142 Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag - 201920142 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:142 Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag
   
 
Titel:Prop. 2019/20:142 Extra ändringsbudget för 2020 – Kreditgarantier för lån till företag
Utgivningsår:2020
Omfång:9 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920142
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:142
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

Många av Sveriges 1,2 miljoner små och medelstora företag har drabbats hårt av den pågående spridningen av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Företagens omsättning har kraftigt reducerats, vilket medför inkomstbortfall och innebär att många företag har ett akut finansieringsbehov. Kreditinstituten har kapital och likviditet för att kunna ge krediter, men ytterligare åtgärder behöver vidtas för att upprätthålla kreditmarknadens funktionssätt. Regeringen föreslår därför att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ställa ut kreditgarantier om sammanlagt högst 100 000 000 000 kronor till kreditinstitut som bedriver verksamhet i Sverige för lån till i första hand små och medelstora företag, som på grund av det nya coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt bedöms vara livskraftiga. Företagen ska ha sin huvudsakliga verksamhet eller sitt säte i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB