Fastighetsmäklaren av Grauers Per Henning, Rosén Mats, Tegelberg Lars - 9789139116257 - Jure bokhandel

 

 
 
Fastighetsmäklaren
– En vägledning
   
 
Författare:Grauers Per Henning , Rosén Mats , Tegelberg Lars
Titel:Fastighetsmäklaren – En vägledning
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:403 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116257
Ämnesord:Fastighetsrätt , Förmögenhetsrätt

SLUT på förlag

 

Samhällsutvecklingen inom olika områden inverkar på de förutsättningar, möjligheter och förpliktelser som en fastighetsmäklare måste beakta i sin yrkesutövning.

Fastighetsmäklaren – en vägledning behandlar de regler och frågeställningar som fastighetsmäklare i dag behöver känna till. Denna sjätte upplaga har uppdaterats med nya avgöranden gällande tillämpningen av fastighetsmäklarlagen. Boken har även i övrigt aktualiserats och förtydligats på flera ställen, såsom inom de för en mäklare viktiga områdena miljörätt och diskrimineringslagstiftning samt reglerna kring penningtvätt och finansiering av terrorism. I framställningen om fastighetsköpet belyses definitionen av ägandeformen ägarlägenhetsfastighet samt olika former av arrenden. Här tas även upp risken för en kostsam jämkningsskyldighet för en säljare som är frivilligt skattskyldig för mervärdesskatt.

Fastighetsmäklaren – en vägledning är avsedd att användas i undervisningen för blivande fastighetsmäklare, liksom för jurister som vill orientera sig i frågor som rör fastighetsmäklare och för praktiskt verksamma fastighetsmäklare. Självfallet är boken en kunskapskälla för andra intresserade som önskar fördjupade kunskaper inom de behandlade områdena.
 
  © 2017 Jure AB