Prop. 2001/02:97 Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, m.m. - 200102097 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2001/02:97 Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, m.m.
   
 
Titel:Prop. 2001/02:97 Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, m.m.
Anmärkning:Ds 2001:6
Utgivningsår:2002
Omfång:103 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102097
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:97
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB