Solvensregler Regelöversikten av Eckerberg Per Johan - 9789151919034 - Jure bokhandel

 

 
 
Solvensregler Regelöversikten
   
 
Författare:Eckerberg Per Johan
Titel:Solvensregler Regelöversikten
Utgivningsår:2020
Omfång:288 sid.
Förlag:Scandinavian RE Production
ISBN:9789151919034
Ämnesord:Försäkringsrätt

Pris: 950 SEK exkl. moms

 

2019 publicerades Solvensregler- en bruksanvisning till försäkringsföretagens solvensregler. Nu publiceras det perfekta komplementet; Solvensregler-Regelöversikten – en översikt över solvensreglerna.
Solvensregler-Regelöversikten ger ett helikopterperspektiv på försäkringsföretagens solvensregler, förarbetena, tillsynspraxis och regelverksförändringarna till följd av Solvens II-direktivet.

Solvensregler-Regelöversikten innehåller:

- En regelöversikt

- En förarbetsguide

- En översikt över FI:s tillsynspraxis och

- Korsreferenstabeller mellan nya och gamla regler


Solvensregler-Regelöversikten ger svar på bl.a. följande frågor:

- Vilka är de relevanta reglerna för en viss företagstyp eller situation?

- Var hittar jag de relevanta förarbetena?

- Hur har FI tillämpat solvensreglerna?

- Vilka nya och gamla regler motsvarar eller ersätter varandra?
 
  © 2017 Jure AB