Prop. 2019/20:159 Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning - 201920159 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:159 Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning
   
 
Titel:Prop. 2019/20:159 Kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning
Utgivningsår:2020
Omfång:67 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920159
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:159
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning. Lagen innehåller bestämmelser om ansvarig myndighet för att förordningen följs och talan om förbud eller åläggande. Vidare föreslås att lagen om patent- och marknadsdomstolar ändras. Ändringen innebär att Patent- och marknadsdomstolen ska handlägga mål och ärenden enligt det som föreskrivs i den föreslagna lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s plattformsförordning. Den nya lagen och lagändringen ska träda i kraft den 12 juli 2020.
 
  © 2017 Jure AB