Insolvensrättslig tidskrift 2020:2 - INRATI20202 - Jure bokhandel

 

 
 
Insolvensrättslig tidskrift 2020:2
– Temanummer tillägnat Gertrud Lennander
   
 
Titel:Insolvensrättslig tidskrift 2020:2 – Temanummer tillägnat Gertrud Lennander
Utgivningsår:2020
Omfång:196 sid.
Förlag:INRATI
ISBN:INRATI20202
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 298 SEK exkl. moms

 

INNEHÅLL:

Inledning
Förord
Marie Karlsson-Tuula

Ett samtal med Gertrud Lennander
Carolina Tuula

Lojalitetsplikt i insolvensrätten
Gertrud Lennander

Överlåtelse av återvinningsbar egendom
Gertrud Lennander

Något om rättsutlåtanden i Nytt juridiskt arkiv
Gertrud Lennander

Misstagsbetalning och kvittning i konkurs
Gertrud Lennander

Gåvoavsikt m.m. Något om innebörden och tillämpningen av en svårfångad rättsfigur
Gertrud Lennander

NJA 2000 s. 685
Gertrud Lennander

NJA 2001 s. 474
Gertrud Lennander

Lärlingarnas röster till Gertrud Lennander
Marie Karlsson-Tuula, Hans Renman, Annina H. Persson

Bibliografi - Gertrud Lennanders skrifter 1972-2020
Carolina Tuula
 
  © 2017 Jure AB