Prop. 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset - 201920181 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
   
 
Titel:Prop. 2019/20:181 Extra ändringsbudget för 2020 – Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Utgivningsår:2020
Omfång:296 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201920181
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2019/20:181
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

I denna proposition lämnar regeringen förslag till ytterligare åtgärder för att omhänderta effekterna i samhället av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19.

I propositionen föreslås att ett omställningsstöd införs för företag som
fått minskad omsättning som en följd av spridningen av sjukdomen
covid-19. Stödet omfattar fysiska och juridiska personer som bedriver
näringsverksamhet i Sverige och är registrerade för F-skatt. Kravet på
F-skatt gäller inte privatbostadsföretag och sådana stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet. Beslut om omställningsstöd fattas av Skatteverket och stödet tillgodoförs genom kreditering av skattekontot. Ett företag blir återbetalningsskyldigt för det omställningsstöd som har tillgodoförts felaktigt eller med ett för högt belopp. Skatteverket ges omfattande möjligheter till utredning och kontroll, däribland kontrollbesök och revision, och särskilda straffbestämmelser införs. Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 22 juni 2020.

Vidare innehåller propositionen förslag till ändringar i statens budget för
2020. Ökade medel föreslås för att bl.a. trygga tillgången till välfärd i kommuner och regioner och möjliggöra ökad kapacitet för testning och smittspårning. Därtill föreslås statliga garantier till dels Europeiska unionen för lån till medlemsstater, dels Europeiska investeringsbanken för en garantifond för stöd till företag.
 
  © 2017 Jure AB