Skada och ersättning vid immaterialrättsliga intrång av Johansson David - 9789177371236 - Jure bokhandel

 

 
 
Skada och ersättning vid immaterialrättsliga intrång
   
 
Författare:Johansson David
Titel:Skada och ersättning vid immaterialrättsliga intrång
Utgivningsår:2020
Omfång:445 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789177371236
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 139
Ämnesord:Immaterialrätt , Förmögenhetsrätt , Skadeståndsrätt

SLUT på förlag

 

Immaterialrättsliga skadestånd ger rättighetshavarna en möjlighet att erhålla ersättning efter ett intrång, och fyller således en central funktion på området. Samtidigt har det visat sig svårt att processa om ersättning, och de svårigheterna påverkar inte endast rättighetshavarna utan även intrångsgörarna och domstolarna.

Att visa den skada som en immateriell rättighet och dess rättighetshavare drabbas av är förenat med ett flertal problem. När ersättningen fastställs ska dessutom en mängd olikartade omständigheter beaktas, och flera av de omständigheterna är inte omedelbart hänförliga till skadan som sådan. Det skapar ett dynamiskt förhållande mellan den idealiserade tanken om skada och intresset av att bestämma en ersättningsnivå.

I boken behandlas flera olika tillvägagångssätt för att fastställa immaterialrättsliga skadestånd, med utgångspunkt i den svenska lagstiftningen och det så kallade sanktionsdirektivet. Därutöver diskuteras och problematiseras den roll som allmänna skadeståndsrättsliga och processrättsliga principer kan komma att få när ersättningen bestäms.
 
  © 2017 Jure AB