Human Rights Damages av Scorey David, Eicke Tim - 0421741805 - Jure bokhandel

 

 
 
Human Rights Damages
   
 
Författare:Scorey David , Eicke Tim
Titel:Human Rights Damages
Anmärkning:1 volym. Sista uppdateringen i december 2003.
Utgivningsår:2002
Förlag:Sweet & Maxwell
ISBN:0421741805
Produkttyp:Lösblad
Ämnesord:Internationell rätt , Skadeståndsrätt

SLUT på förlag

 

I detta lösbladsverk behandlas utförligt Europadomstolens praxis i skadeståndsmål. I en första del beskrivs domstolens allmänna hållning i skadeståndsfrågor. Den andra delen behandlar artiklarna i Europakonventionen och hur principerna däri kommit till uttryck i praxis.

Innehåll:
Section A: Principles. Principles applied by the Court of Human Rights in Strasbourg. Principles of damages for breach of the Human Rights Act as applied by the courts in the UK. Principles of damages for breach of fundamental human rights under European Community law as applied by national courts and the Court of Justice in Luxembourg. Comparative assessment of applicable principles from other Commonwealth jurisdictions/Canada.
Section B: Practice. Summaries of important cases and damages ordered.
Section C: Annexures. European Convention on Human Rights. Human Rights Act. Other applicable statutes.

 
  © 2017 Jure AB