Personligt ansvar av Löfgren Kent, Fagerberg Kerstin , Persson Österman Roger, Svensson Bo - 9789139116165 - Jure bokhandel

 

 
 
Personligt ansvar
– vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd
   
 
Författare:Löfgren Kent , Fagerberg Kerstin , Persson Österman Roger , Svensson Bo
Titel:Personligt ansvar – vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd
Upplaga:7 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:236 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139116165
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Skatterätt , Insolvensrätt

Pris: 462 SEK exkl. moms

 

Boken beskriver de regler i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och skatteförfarandelagen som kan medföra att aktieägare, styrelseledamöter och vd kan göras personligen ansvariga för bolagets förpliktelser. Reglerna om likvidationsplikt, värdeöverföring, låneförbudet samt företrädaransvaret för skatter och avgifter behandlas ingående. Boken innehåller också en utförlig genomgång av skattefrågor vid obestånd sett ur ett gäldenärs- och borgenärsperspektiv.

I denna sjunde upplaga av Personligt ansvar har uppdateringar skett med hänsyn till lagändringar, reformarbete och ny praxis t.o.m. juli 2020. Även redogörelsen för de regler och normer inom redovisningsområdet som berör här aktuella frågeställningar har uppdaterats och utökats. Avsikten med boken är att den ska vara ett värdefullt hjälpmedel för t.ex. revisorer, advokater och andra rådgivare som rent praktiskt arbetar med reglerna. Den kan också användas som lärobok vid undervisning på universitet och högskolor.
 
  © 2017 Jure AB