Socialavgifter av Carlsson Nils-Fredrik, Silfverberg Christer, Svenström Yvonne - 9139003078 - Jure bokhandel

 

 
 
Socialavgifter
   
 
Författare:Carlsson Nils-Fredrik , Silfverberg Christer , Svenström Yvonne
Titel:Socialavgifter
Anmärkning:1 volym.

Vid köp av ett lösbladssystem tecknas samtidigt en STÅENDE ORDER på den kommande utgivningen av supplement.
En STÅENDE ORDER gäller till dess att kunden säger upp den. Returrätt gäller ej för supplement.
Utgivningsår:2014
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139003078
Produkttyp:Lösblad
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts laghandböcker
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 1831 SEK exkl. moms

 

Ett stort antal lagar som sorterar under begreppet socialavgifter samt tillämpliga delar av skattebetalningslagen kommenteras i detta lösbladsverk utförligt och paragrafvis. Här redovisas förarbeten och rättspraxis blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Lösbladsverket är främst inriktat på att fungera som handledning i det praktiska rättslivet när det gäller socialavgiftslagen (SAL) och andra lagar eller lagrum som berör beräkning och betalning av socialavgifter.
 
  © 2017 Jure AB