Sakrättens grunder av Millqvist Göran - 9789139023074 - Jure bokhandel

 

 
 
Sakrättens grunder
– En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom
   
 
Författare:Millqvist Göran
Titel:Sakrättens grunder – En lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:275 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023074
Ämnesord:Insolvensrätt , Krediträtt , Förmögenhetsrätt

Pris: 371 SEK exkl. moms

 

Sakrättens grunder ger en sammanhängande, aktuell överblick över ett bitvis ganska osäkert rättsområde. I boken tas upp de sakrättsliga tvistefrågorna kring godtrosförvärv och annat omsättningsskydd samt de insolvensrättsligt färgade borgenärsskyddsfrågorna. Besittning, äganderätt, separationsrätt och förmånsrätt tas upp till behandling och begreppen sätts in i sina sammanhang.

Boken är avsedd som läromedel inom juristutbildningen men kan även användas på andra juridik- och handelsrättskurser. För den praktiskt verksamme ger boken en god överblick över sakrätten avseende lös egendom, särskilt när det gäller rättsutvecklingen under senare år, både inom lagstiftningen och i rättspraxis.

Denna nionde upplaga beaktar den utveckling av sakrätten som skett i rättspraxis under senare år. Flera viktiga prejudikat har kommit från Högsta domstolen som kastar en del ljus över de sakrättsliga frågorna och som också väcker nya frågor. Nytt material har beaktats fram till november 2020.
 
  © 2017 Jure AB