Internationell arvs- och gåvobeskattning av Silfverberg Christer - 9139008975 - Jure bokhandel

 

 
 
Internationell arvs- och gåvobeskattning
– Utifrån svensk rätt
   
 
Författare:Silfverberg Christer
Titel:Internationell arvs- och gåvobeskattning – Utifrån svensk rätt
Utgivningsår:2002
Omfång:199 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139008975
Ämnesord:Skatterätt , Internationell privat- och processrätt

SLUT på förlag

 

Den internationella arvs- och gåvobeskattningen är ett ämne som blivit allt viktigare i takt med den ökade internationaliseringen. Här behandlas detta ämne med inriktning på svenska förhållanden. Störst uppmärksamhet ägnas åt skattskyldighetens omfattning enligt svensk rätt och hur man kan komma till rätta med den internationella dubbelbeskattningen av arv och gåvor.

I anslutning härtill behandlas samtliga svenska dubbelbeskattningsavtal på området. Ett avsnitt ägnas åt frågan om utländsk civilrätt skall tillämpas vid beskattningen i Sverige. Författaren diskuterar också flera andra aktuella frågeställningar, bl.a. hur man skall behandla truster vid beskattningen i Sverige och vilken påverkan EG-rätten har på bestämmelserna i arvs- och gåvoskattelagstiftningen.
 
  © 2017 Jure AB