Joint ventures konkurrensrättsliga ställning enligt EG-rätten i jämförelse med svensk rätt av Linder Fredrik - 9175984091 - Jure bokhandel

 

 
 
Joint ventures konkurrensrättsliga ställning enligt EG-rätten i jämförelse med svensk rätt
   
 
Författare:Linder Fredrik
Titel:Joint ventures konkurrensrättsliga ställning enligt EG-rätten i jämförelse med svensk rätt
Utgivningsår:1995
Omfång:120 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175984091
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet nr. 30
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 219 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB