Prop. 2020/21:29 Pausad BNP-indexering för drivmedel - 202021029 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:29 Pausad BNP-indexering för drivmedel
   
 
Titel:Prop. 2020/21:29 Pausad BNP-indexering för drivmedel
Utgivningsår:2020
Omfång:25 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021029
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:29
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 43 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att den årliga BNP-indexeringen av skattesatserna på bl.a. bensin och diesel inte tillämpas för kalenderåret 2021.

Det innebär att energiskatten enbart ska räknas om med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (KPI). Förslaget medför ändringar i lagen om skatt på energi.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

 
  © 2017 Jure AB