Prop. 2020/21:20 Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor - 202021020 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:20 Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor
   
 
Titel:Prop. 2020/21:20 Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor
Utgivningsår:2020
Omfång:75 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021020
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:20
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att s.k. omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt ska införas vid nationell handel mellan beskattningsbara personer vid omsättning av mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. Detta innebär att köparen, i stället för säljaren, ska vara skattskyldig (redovisnings- och betalningsskyldig) för mervärdesskatt.

Omvänd skattskyldighet ska endast gälla om det totala beskattningsunderlaget för omsättning av sådana varor överstiger 100 000 kronor i fakturan. Beskattningsunderlaget anges i fakturan och är det värde på vilket mervärdesskatt ska tas ut med viss procent.

Syftet med förslaget är att förhindra omfattande mervärdesskattebedrägerier som leder till stora skattebortfall.

Förslaget medför ändringar i mervärdesskattelagen, som
föreslås träda i kraft den 1 april 2021.
 
  © 2017 Jure AB