Kapitalselskaber av Schaumburg-Müller Peer - 9788757448191 - Jure bokhandel

 

 
 
Kapitalselskaber
– Aktie- og anpartsselskaber
   
 
Författare:Schaumburg-Müller Peer
Titel:Kapitalselskaber – Aktie- og anpartsselskaber
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2020
Omfång:794 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757448191
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Utländsk rätt

Pris: 1457 SEK exkl. moms

 

Kapitalselskaber – Aktie- og anpartsselskaber er 9. udgave af oprindeligt ”Aktieselskaber & anpartsselskaber”, som er pioneren og klassikeren inden for dansk selskabsret. De første udgaver er skrevet af Bernhard Gomard og i de senere udgaver af Bernhard Gomard og Peer Schaumburg-Müller i fællesskab.

Bogen behandler alle fællesreglerne for kapitalselskaber og samtlige regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, og er gennemgribende opdateret i forhold til den tidligere udgave og tilmed fuldstændig ajourført.

Bogen har i sin fremstilling af selskabsretten fokus på det praktiske retsliv og praktiske løsninger af selskabsretlige problemstillinger.

Bogen er tænkt som et opslagsværk for den der skal have viden om en konkret selskabsretlig problemstilling, som redskab for advokater, virksomhedsjurister, myndigheder, domstole, revisorer og alle andre, der arbejder med selskabsret, og til brug for undervisningen på universiteter, handelshøjskoler og andre læreanstalter i selskabsret og selskabsretlige forhold.

Peer Schaumburg-Müller er vicedirektør i TDC Group, adj. Professor på Aalborg Universitet, ekstern lektor på CBS og censor på bl.a. de juridiske uddannelser. Han er forfatter til talrige bøger om bl.a. selskabs- og kapitalmarkedsret.

Indholdsfortegnelse
Forord

Forkortelser

Del 1. Indføring

Kapitel 1. Lovgivningen om kapitalselskaber oversigt og historie

Kapitel 2. Anvendelsen af kapitalselskabsformerne

Del 2. Kapitalselskaber

Kapitel 3. Anvendelsesområdet for selskabsloven

Kapitel 4. Selskabets navn

Kapitel 5. Registrering af kapitalselskaber

Kapitel 6. Stiftelse af kapitalselskaber

Kapitel 7. Kapitalforhøjelse

Kapitel 8. Indbetaling af selskabskapital

Kapitel 9. Kapitalandele. Ejerbeviser. Ejerbog og ejerregister

Kapitel 10. Egenkapital og fremmedkapital. Warrants, konvertible og udbyttegivende gældsbreve

Kapitel 11. Nedsættelse af selskabskapitalen. Indløsning af kapitalandele

Kapitel 12. Egne kapitalandele

Kapitel 13. Ledelsen af selskabet. Bestyrelse, tilsynsråd og direktion

Kapitel 14. Generalforsamlingen

Kapitel 15. Årsrapporten

Kapitel 16. Udbytte og konsolidering

Kapitel 17. Revision, nærtstående parter, granskning og whistleblower-ordning

Kapitel 18. Kapitalselskabers opløsning: Likvidation, konkurs og betalingserklæring

Kapitel 19. Selskabers ophør: fusion, spaltning og omdannelse

Kapitel 20. Erstatnings- og strafansvar

Kapitel 21. Koncerner

Kapitel 22. Filialer af udenlandske selskaber

Litteratur

Domme

Stikord
 
  © 2017 Jure AB