Obestånd av Eriksson Olle, Lundén Björn - 9789176952238 - Jure bokhandel

 

 
 
Obestånd
– praktisk handbok för företagare och redovisningskonsulter
   
 
Författare:Eriksson Olle , Lundén Björn
Titel:Obestånd – praktisk handbok för företagare och redovisningskonsulter
Utgivningsår:2020
Omfång:308 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9789176952238
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 391 SEK exkl. moms

 

OBESTÅND vänder sig till dig som driver en enskild näringsverksamhet eller ett aktiebolag och som hamnat eller riskerar att hamna på obestånd. Du får praktiska instruktioner och tips som hjälper dig att navigera genom situationen. Även för dig som är fordringsägare är det bra att veta vad som gäller.

Du som är redovisningskonsult behöver kunskaper på det här området, dels för att kunna ge bra råd till dina kunder, dels för att se till att du själv inte blir ekonomiskt lidande.

Boken består av fyra delar:

Konkurs i enskild firma (personlig konkurs)
Konkurs i aktiebolag
Företagsrekonstruktion
F-skuldsanering
Dessutom behandlar boken översiktligt konkurs i andra företagsformer samt vanlig skuldsanering.

Ur innehållet:
Begrepp i konkurs
Ansökan om konkurs
Konkursförhandling
Konkursförvaltare
Konkursbouppteckningen
Edgångssammanträde
Fortsatt drift
Personal
Redovisningskonsultens arbete
Gäldenärens rättigheter och skyldigheter
Förvaltarberättelse
Återvinning
Internationella frågor
Förmånsrätt i konkurs
Avskrivning av konkursen
Konkurs som avslutas med utdelning
Nedläggning av konkurs mm
Efter konkursen
Ansvarsgenombrott på grund av kapitalbrist
Redovisning och deklaration i konkurs
Brott i samband med konkurs
Företagsrekonstruktion
F-skuldsanering
Vanlig skuldsanering
 
  © 2017 Jure AB