Prop. 2020/21:37 Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt - 202021037 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2020/21:37 Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt
   
 
Titel:Prop. 2020/21:37 Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt
Utgivningsår:2020
Omfång:68 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:202021037
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2020/21:37
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 57 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det införs en skattereduktion för fysiska personer med förvärvsinkomster. Skattereduktionen föreslås som huvudregel vara 1 500 kronor för 2021 och ges till personer med en
beskattningsbar förvärvsinkomst som är högre än 40 000 kronor per år.

I propositionen föreslås även att skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner utvidgas från att gälla under de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige till att i stället gälla under högst fem år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.
 
  © 2017 Jure AB