Prop. 2001/02:178 Barn i väpnade konflikter - 200102178 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2001/02:178 Barn i väpnade konflikter
– Fakultativt protokoll till FN:s konvention om barnets rättigheter
   
 
Titel:Prop. 2001/02:178 Barn i väpnade konflikter – Fakultativt protokoll till FN:s konvention om barnets rättigheter
Utgivningsår:2002
Omfång:37 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200102178
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2001/02:178
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB