Folkrättsliga texter av Mahmoudi Said - 9789139023913 - Jure bokhandel

 

 
 
Folkrättsliga texter
   
 
Författare:Mahmoudi Said
Titel:Folkrättsliga texter
Upplaga:5 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:565 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023913
Ämnesord:Internationell rätt

Pris: 509 SEK exkl. moms

 

Staternas omfattande samröre med varandra inom alla tänkbara områden har lett till att det i dag finns tusentals internationella överenskommelser som reglerar mellanstatliga relationer. Förutom att ingå rättsligt bindande avtal väljer stater ibland att genom högtidliga förklaringar uttala sina uppfattningar om rättsläget inom ett visst folkrättsligt område. FN-deklarationer om mänskliga rättigheter och den om miljö och utveckling är exempel på sådana förklaringar.

Folkrättsliga texter innehåller 46 dokument som hör till de viktigaste inom folkrätten. De täcker flertalet folkrättsliga områden, bl.a. internationella organisationer, statsansvar, immunitet, mänskliga rättigheter, humanitär rätt, havsrätt, internationell miljörätt, internationell straffrätt och internationell ekonomisk rätt. Alla texter inleds med en kort presentation av dokumentens bakgrund och deras betydelse för utvecklingen av folkrätten. Alla med intresse för folkrättsliga eller världspolitiska frågor kan ha behållning av denna bok.

 
  © 2017 Jure AB