Sekretessavtal (Ny upplaga) av Tonell Magnus - 9789139023142 - Jure bokhandel

 

 
 
Sekretessavtal (Ny upplaga)
– och det rättsliga skyddet för företagshemligheter
   
 
Författare:Tonell Magnus
Titel:Sekretessavtal (Ny upplaga) – och det rättsliga skyddet för företagshemligheter
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Utkommer i februari 2021.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2021
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023142
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Immaterialrätt , Marknadsrätt

Preliminärt pris: 554 SEK exkl. moms

 

En praktisk vägledning för såväl den som ska upprätta ett sekretessavtal som för avtalsgranskaren. Sekretessavtalens innehåll och funktion behandlas utförligt med hjälp av ett stort antal exempelklausuler med tillhörande kommentarer. Även skyddet för företagshemligheter i anställnings- och affärsförbindelser, påföljder och åtgärder vid angrepp, konkurrensklausuler samt förhållandet till offentlighet och sekretess hos myndigheter tas upp.
 
  © 2017 Jure AB