Obeståndsrätten av Mellqvist Mikael - 9789139209263 - Jure bokhandel

 

 
 
Obeståndsrätten
– En introduktion
   
 
Författare:Mellqvist Mikael
Titel:Obeståndsrätten – En introduktion
Anmärkning:
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:154 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139209263
Ämnesord:Insolvensrätt , Internationell privat- och processrätt , Processrätt

Pris: 273 SEK exkl. moms

 

Obeståndsrätten. En introduktion är en bok som översiktligt och koncentrerat beskriver instituten utsökning (främst utmätning), konkurs, företagsrekonstruktion och skuldsanering. Dessa fyra institut innefattar alla en formaliserad hantering av en persons skulder. Även om det inte i alla dessa fall är en formell förutsättning att personen i fråga är på obestånd (insolvent) kan man – som här alltså skett – sammanföra dem under rubriken obeståndsrätt. Boken innehåller också vissa jämförelser med förhållanden i andra länder samt berör internationellt privat- och processrättsliga frågor inom obeståndsrätten.
Som framgår av titeln är boken främst avsedd för den som inte tidigare har kommit i kontakt med ämnet. Avsikten är att ge läsaren en snabb introduktion. Läsaren kan sedan gå vidare och fördjupa sitt kunnande. För att underlätta det senare innehåller boken en förhållandevis innehållsrik källförteckning. Till hjälp för introduktionsläsaren innehåller boken en kortare ordlista där ämnesrelevanta termer förklaras.
Boken ingår i en serie där olika juridiska ämnesområden belyses på ett pedagogiskt och introducerande sätt.
 
  © 2017 Jure AB