Insolvensrättsliga utlåtanden II av Möller Mikael - 9789139023906 - Jure bokhandel

 

 
 
Insolvensrättsliga utlåtanden II
– Ett urval från åren 2016-2020
   
 
Författare:Möller Mikael
Titel:Insolvensrättsliga utlåtanden II – Ett urval från åren 2016-2020
Anmärkning:
Utgivningsår:2021
Omfång:311 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139023906
Serie:Ackordscentralens skriftserie
Ämnesord:Insolvensrätt

Pris: 602 SEK exkl. moms

 

Denna bok är en fristående fortsättning på Insolvensrättsliga utlåtanden (2016) och innehåller ett urval av sakrättsliga, rekonstruktionsrättsliga och konkursrättsliga utlåtanden som författaren skrivit under de fem år som gått sedan första volymen gavs ut.

Utlåtandena presenteras även i del II i anonymiserat men i övrigt autentiskt skick inom ramen för ett antal sammanhållna ämnesteman. Deras tonvikt ligger på den materiella insolvensrätten och behandlar bland annat frågor om borgenärsskydd vid överlåtelse och pantsättning, fordringars uppkomst och status vid offentligt ackord, gäldenärens avtal vid konkurs och företagsrekonstruktion, kvittning i konkurs samt inte minst återvinning i konkurs.

Boken är tänkt att vara ett levande och probleminriktat komplement till den traditionella insolvensrättsliga litteraturen. Den riktar sig primärt till praktiker men bör även vara av intresse för rättsvetare, lärare, studenter och lagstiftare.
 
  © 2017 Jure AB