Köprättens grunder av Gerhard Peter - 9789147140862 - Jure bokhandel

 

 
 
Köprättens grunder
   
 
Författare:Gerhard Peter
Titel:Köprättens grunder
Upplaga:15 uppl.
Utgivningsår:2021
Omfång:279 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147140862
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 417 SEK exkl. moms

 

Köprättens grunder är främst avsedd att användas som grundläggande lärobok vid universitet och högskolor samt i olika yrkeskurser och företagsinterna utbildningar. Den lämpar sig också väl för var och en som på egen hand vill sätta sig in i köprättens grunder.


Varje dag äger en mängd olika köp rum. Det kan gälla köp av datorer eller bilar eller mer komplicerade köp av hela anläggningar till industrin. De rättsliga regler som behandlar köp av lös egendom har därför stor betydelse och ges ordentligt utrymme i boken.


Varje dag ingås också åtskilliga avtal om tjänster. Bilar behöver lämnas in för reparation, båtar kräver vinterförvaring och hus måste renoveras. De regler som behandlar konsumentens avtal med näringsidkare om olika tjänster spelar en viktig roll och behandlas i ett separat kapitel.

Boken tar också upp lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, som bland annat reglerar avtal som ingås på internet. Dessutom får läsaren en genomgång av de särskilda bestämmelser som reglerar köp med hjälp av kontokort och andra så kallade betalningsinstrument. Internationella köp behandlas i ett eget kapitel.
 
  © 2017 Jure AB